Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 08 2017

retaliate
08:16
Trudne sprawy robią się jeszcze trudniejsze, jeśli się je odwleka.
— G.R.R. Martin, Rycerz Siedmiu Królestw
Reposted fromMerlinka Merlinka viaphilomath philomath
retaliate
08:16
8559 7904 500
Reposted fromnastypsychotic nastypsychotic viaphilomath philomath
retaliate
08:16
8001 a6fa 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viaolalaa olalaa
retaliate
08:15
4439 7acf 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaphilomath philomath

July 05 2017

retaliate
23:36
Reposted from1985 1985 vialajla lajla
23:36
8665 0d7e 500
Reposted fromaliciapetronella aliciapetronella vialajla lajla
retaliate
23:34
3589 b657
retaliate
23:34
O wielkich zmianach decydują małe epizody. Jedno spotkanie, jedna książka, jedna decyzja.
— Jacek Walkiewicz
Reposted fromfeszyn feszyn vialanni lanni
23:33
retaliate
23:33
0464 8639
Reposted fromtfu tfu viainspirations inspirations
retaliate
23:33
retaliate
23:31
Reaguj na to, co się naprawdę dzieje, a nie na to, co sobie wyobrażasz.
— Helen Fielding
retaliate
23:30
2723 09cd 500
Reposted fromtfu tfu viainspirations inspirations
retaliate
23:30
6692 7f05 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viainspirations inspirations
retaliate
23:30
1057 717e
Reposted fromtfu tfu viaLaColie LaColie
retaliate
23:30
Where do you fall when you have nowhere to go?
Where do you go where you have no one to see?
What do you see when you have nothing to feel?
What do you feel when you're all alone?
Reposted fromseasons seasons
23:29
8781 6783 500
Reposted fromgoniewicz goniewicz viaseasons seasons

July 04 2017

retaliate
11:27
8361 9317
Reposted bymemesmeovvmoglismywszystkostrzepytoniewszystkohurrabarricadelaparisiennesmierciszkloiwantmagicszyderajasnaa28mminsanedreamerkarolinnaaapatycznaloveveryonetwiceredhairwitchbeetlefabulous-lazyirbjarbirbsilence89lalunasentymentalnamontaklexxieitjenjasminniedefinicjamilosciwindingroadsmendaciousdissapointedbutnotsuprisedskynetpizzacelmaifrumosaonorinjinelusivetantalumupintheskykundellittlefoolwrednadotknijbigevilgrin00anne-marieviva-salvadoreecrivainSeventeenRedcalaveritevacannescelimpressionanteniiksaausturszarakoszulaflyleafoutlinetoskalattegabryniazeberkolekkaprzesadaSkydelanmrsmuffincrunchnieobecnoscaanisioweirbjarbirbhurraananobodyall-about-kateSmigoltoffifeecytrusowaToshinotnecessarilyhysterieblithelyperfectlylonelyannanobodymoglismywszystko

July 03 2017

22:45
9972 be19 500
Reposted fromAmericanlover Americanlover viaphilomath philomath
retaliate
22:40
7598 2225
Reposted fromkarahippie karahippie viakrzysk krzysk
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl