Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 18 2018

retaliate
19:39
3634 c82c
Reposted fromdailylife dailylife viaciarka ciarka
retaliate
19:37
Pamiętaj, że jedynym głupim pytaniem jest to, które chciałeś zadać, ale tego nie zrobiłeś.
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
retaliate
19:37
2013 a635 500
a classic
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viathe-devil the-devil
retaliate
19:37
0130 2759
Reposted fromhighlmittel highlmittel viacoolekuh coolekuh
retaliate
19:36
1048 a957 500
Reposted fromnutt nutt viacoolekuh coolekuh
retaliate
19:33
5217 44c8 500
Reposted frompiehus piehus viaphilomath philomath
retaliate
19:30
5237 452c
Reposted fromkarahippie karahippie viaHanJiMun HanJiMun
retaliate
19:30
Reposted fromshakeme shakeme viaHanJiMun HanJiMun
retaliate
19:30
1729 07b3
Reposted fromursa-major ursa-major viaWlodara Wlodara
retaliate
19:30
4187 d831
Reposted fromursa-major ursa-major viamaybeyou maybeyou
retaliate
19:29
5266 27cf 500

April 01 2018

retaliate
19:04
A Ty, wiesz jak pachnie świat o piątej trzydzieści?
retaliate
18:23
retaliate
18:22
retaliate
18:22
3505 c771
retaliate
18:22
5639 0cdf
retaliate
18:22
3093 0fc9 500
Reposted fromsnuggle snuggle viaCarridwen Carridwen
retaliate
18:21
1606 e3aa
Reposted fromsarazation sarazation viaohhmarigold ohhmarigold
retaliate
18:21
piłem melisę na uspokojenie, ale wkurwiał mnie jej smak.
— usłyszane.
Reposted fromcorvax corvax viaohhmarigold ohhmarigold
retaliate
18:21
To, co wy nazywacie miłością, każdy mężczyzna czuje do każdej ładnej kobiety.
— Lew Tołstoj "Sonata Kreutzerowska"
Reposted fromlonelygirl15 lonelygirl15 viagreywolf greywolf
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl